Dr K.D. Goverts - Beth Tephillah (Huis van gebed)

Dit zijn de geluidsopnamen van de bijbelstudies op zaterdag in "leerhuis" Rotterdam. (Oranjekerk, Rozenlaan 20, Rotterdam, 10:30 - 15:00)

Thema: Beth Tephillah (Gebedshuis)    
Vanuit de grondwoorden in Psalmen en Propheten willen we
trachten Geheimenissen van het Gebed op het spoor te komen.
Zalig zij, in wier hart de pelgrimsroutes zijn, zo zingt Psalm 84.
De paden naar het hart van de Schepper, paden naar het Oneindige.
Wellicht ook: een bezinning rondom het “Onze Vader“ waarover Jezus sprak.

Downloaden Naam Afspelen Totale afspeeltijd
download 2018-09-22
Klaas Goverts
Beth Tephillah
Studie 1
3:12:30
download 2018-11-03
Klaas Goverts
Beth Tephillah
Studie 2
3:05:23
download 2018-12-01
Klaas Goverts
Beth Tephillah
Studie 3
3:18:39