Dr K.D. Goverts - Boekenlijst


Van dr. K.D.Goverts zijn een aantal cursussen en bijbelstudies in boekvorm verkrijgbaar.
Deze boeken zijn op bestelling via e.mail verkrijgbaar bij:
................................................................................
Jan Harry van der Veen
E.Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
.................................................................................
* Prijzen zijn excl.verzendkosten.

.................................................................................
mei 2024
................................................................................
Het aantal genoemde pag. kan enigszins afwijken.
 1. De oorlogen des Heren (Rich.)  €.10,00.  112 pag.
 2. De Hebr. Gedachtewereld.
    Is verschenen als pocket bij uitgeverij KOINONIA in combinatie met de nrs. 34 en 51. (Bij de boekhandel).
    Nr.2. apart:  €.12,00.  166 pag.
 3. De Psalmen.  €.10,50.  124 pag.
 4. Sefanja.   €.10,00.  108 pag.
 5. Jona en Habak.  €.10,00.  110 pag.
 6. Israëls Feesten.  €.10,50.  128 pag.
 7. Hooglied.  €.13,00.  200 pag.
 8. Genesis.  €.13,00.  187 pag.
 9. Marcus.  €.12,00.  165 pag.
10. Lucas.  €.10,50.  128 pag.
11. Saul en David.  €.10,50.  130 pag.
12. Vragen de Vanzelfsprekendheid Voorbij.  €.12,50.  180.pag.
      * Goed en kwaad.
      * David en Absalom.
      * Het paradijs.
      * Man en vrouw.
      * Tijd en eeuwigheid .
13. Johannes.  €.8,00.  67 pag.
14. Verhalen van Troost na het jaar 70.  €.12,00.  168.pag.
      * Psychologische achtergronden van de evangelie verhalen.
      * De Hemelvaart.
      * De wijze en de dwaze maagden.
      * Welk beeld tekenen de evangelisten van Jezus – ‘de twee naturen leer’
15. Leviticus e.a.bijb. studies.  €.9,00.  86.pag.
      * Leviticus
      * Jakob en Esau
      * van Zijn geslacht.
      * de sleutel weggenomen.
      * Het aangename jaar des Heren.
      * De doortocht.
      * Hij kwam tot het zijne.
      * Jezus en Mozes in het Matteüs evangelie.
      * Volkomen schoonheid
16. Het Troostboek (Jesaja 40-55).  €.9,50.  100 pag.
17. Het Duizendjarig Rijk e.a. bijb. studies.  €.9,00.  84 pag.
      * En het duizendjarig Rijk.
      * Een nieuwe hemel en aarde.
      * De val van Babel.
      * Het bloed van het Lam.
      * De Vadernaam in het Marcus evangelie.
      * De poorten.
      * De genezing van het gevoelsleven.
      * Daarna zal het geschieden.
      * Het avondmaal.
      * Kaïn en en Abel.
18. De Romeinenbrief.  is vervallen. zie nr. 70
19. De levensgang van Abraham.   €.13,50  213.pag.
20. Open Toekomst.  €.12,50.  192.pag.
      * Studies over Openbaring.
21. Godsbeelden.  €.12,50.  190.pag.
22. Deuteronomium.  €.13,50.  218.pag.
23. Messiaanse Verwachtingen.  €.13,50.  221.pag.
24. De Kostbare Parel e.a. bijbel st.  €.9,00  90.pag.
      * De kostbare parel.
      * Naäman.
      * David en Goliath.
      * De rijke man en de arme Lazarus.
25+26. Ezechiël en aantek.  €.13,00.  200 pag.
27. Mijn Knecht Job.  €.14,00.  225 pag.
28. Gedachten over het boek Job.  €.10,50.  136 pag.
29. Omgaan met Lijden.  €.11,00.  146 pag.
30. Hosea.  €.11,50.  156 pag.
31. Verkenningen rond het boek Openbaring.  €.10,00.  120 pag.
32. Jeremia.  €.11,50.  152 pag.
33. Het paradijs heropend.  €.11,00.  150 pag.
34. Geliefd is de mens.
      Is verschenen als pocket bij uitgeverij KOINONIA in combinatie met de nrs. 2 en 51. (Bij de boekhandel).
      Nr.34. apart:  €.12,00.  170 pag.
35. De eeuwen terechtgebracht (Efezebrief). In twee banden samen.  €.22,00.  300 pag.
36a. Licht in de Avond -I- (prof. Zacharjah)  €.13,00.  208 pag.
36b. Licht in de Avond -II-  €.13,00.  210 pag.
37. De wereld van de Engelen.  €.14,00.  229 pag.
38. Herder of Jager (Jakob en Esau).  €.12,00.  170 pag.
39. Beeld en werkelijkheid.  €.10,50.  132 pag.
40. De Hebreeënbrief.  €.11,50.  152 pag.
41. Woorden van waarde.  €.14,00.  219 pag.
42. Naar zijn Beeld. e.a. bijbijbel studies.  €.9,00.  88 pag.
      * Naar Zijn beeld.
      * De schepping zucht.
      * Woord en wederwoord.
      * Het ambt der verzoening.
      * Het woord maakt geschiedenis.
      * De vrijstad.
      * Het lied in het land van Juda.
      * Het geloof behouden.
43. God Gedenkt e.a. studies.  €.9,00.  90 pag.
      * Gedachtenis.
      * Het dodenrijk.
      * In het vaderbeeld van God.
      * De opwekking van Dorkas.
44. De Toorn van God (het gouden kalf).  €.9,00.  88 pag.
45. Matteüs.  €.9,50.  88 pag.
46. Verzoening en Verlossing.  €.9,00.  84 pag.
      * Studies over de Romeinenbrief.
47. Gunstgenoten e.a. studies.  €.10,00.  110 pag.
      * Gunstgenoten
      * Het jubeljaar.
      * Rentmeester zijn.
      * Verlamden worden genezen.
      * De gevoelens van God.
      * De naam des Heren.
      * Het heeft de Vader behaagd.
48. Woorden van Verwachting.  €.11,50.  160 pag.
49. De Woestijn zal bloeien.  €.13,50.  210 pag.
50. De Belofte v.h. Zoonschap e.a. studies.  €.9,50.  97 pag.
      * De belofte van het zoonschap.
      * Te vreze des Heren.
      * De geestelijke sabbat.
      * Terug naar het begin.
      * In het boek.
      * De betekenis van Hemelvaart.
      * Saul te Endor.
51. De Identiteit van God.
      Is verschenen als pocket bij uitgeverij KOINONIA in combinatie met de nrs. 34 en 2. (Bij de boekhandel).
      Nr.51. apart:  €.8,50.  74 pag.
52. In het Woord is Toekomst.  €.9,50.  109 pag.
53. Van hart tot Hart e.a. studies.  €.9,50.  109 pag.
      * Van hart tot hart
      * De wijngaard van Naboth.
      * De lofzang van Hanna.
      * De Here doodt en maakt levend.
      * Volk van zieners en verwachting.
      * De toelating door God.
      * Profetisch zien.
      * De boze geest bij Koning Saul.
      * De verharding van Farao.
54. Vaste grond voor vandaag en morgen.  €.10,00.  124 pag.
      * 1 Tess.3:11-14.
      * 2 Tim.2:19.
      * Het woord recht snijden.
      * De plaats van Israël in de raad Gods.
      * Enige gedachten over Daniël 2.
55. De eeuwige Logos.  €.9,50.  100 pag.
      * Het evangelie naar Johannes.
      * Woord van vóór alle tijden.
56. Wederkomst.  €.8,50.  72 pag.
      * De Messiasverwachting in het joodse denken.
57. Het offer van Jezus e.a.studies.  €.10,00.  110 pag.
      * Het offer van Jezus.
      * Het witte paard.
      * Het bijbelse mensbeeld.
      * Schade lijden aan je ziel.
      * De profeet Amos.
      * De jubelroep.
58. Brieven aan Timoteüs.  €.10,00.  118 pag.
59+60 Spreuken en Prediker. (in één band)  €.12,50.  188 pag.
61. Kronieken.  €.10,50.  134 pag.
62. Genade in de Woestijn.  €.10,00.  115 pag.
      * Genade in de woestijn (Hagar).
      * De besnijdenis van Abraham.
      * Mozes-bloedbruidegom.
      * Het huwelijk van Izaak en Rebekka.
      * De roeping van Mozes.
63. Grote verzoendag e.a.studies.   €.12,00  168 pag.
      * Grote Verzoendag.
      * Achtergr. Grote Verzoendag.
      * Bitterheid.
      * Een grote, heerlijke onderwijzing.
      * Wat is uw beeld van Jezus?
      * De zonen zijn opgestaan.
      * Heerlijkheid.
      * Versterkte steden.
      * Liederen van Sion.
      * Lucas, evangelie van de ontferming.
      * Met barmhartigheid bekleed.
      * Overwin het kwade door het goede.
64a. Symb. Hebr. Alfabet -1-  €.12,00.  162 pag.
64b. Deel 2.  €.13,00.  202 pag.
64c. Deel 3.  €.13,00.  190 pag.
64d. Deel 4.  €.13,50.  214 pag.
64e. Deel 5.  €.13,50.  209 pag.
64f. Deel 6.  €.10,00.  112 pag.
64g. Deel 7.   €.13,00.  196 pag.
65. Exodus.  €12,00.  168 pag.
66. Jozua.  €13,00.  210 pag.
67. Kolossenzen.  €14,00.  206 pag.
68. de Raad Gods.  € 11,50  159 pag
69a. Recht en Genade.  Deel 1.  studies over het boek Jesaja  €.13,50.  213 pag
69b. God en de Volken.  Deel 2.  studies over het boek Jesaja.  €.12,50.  180.pag.
69c. Licht aan de zoom van de aarde.  Deel 3 studies over het boek Jesaja  €.12,50.  181.pag.
69d. De sluier weggenomen.  Deel 4. studies over het boek Jesaja  €.13,00.  200.pag.
69e. Uw God is Koning  Deel 5. studies over het boek Jesaja.  €.13,50.  221.pag
70a. De Romeinenbrief I.  €.13,00.  198.pag. (H.1.t/m.3)
70b. De Romeinenbrief II.  €.13,50.  220.pag. (H.4.t/m.7)
70c. De Romeinenbrief III.   €.13,50.  216.pag. (H.8.t/m.10)
70d. De Romeinenbrief IV.  €.13,00.  200.pag. (H.11.t/m.12)
70e. De Romeinenbrief V.  €.11,50.  156.pag. (H.13.t/m.16)
71. De nacht van de Rechtvaardige.  €.13,00.  200.pag.
72. Tenakh en Evangelie.  €.13,50.  225.pag
73. Wederoprichting aller dingen. En andere studies.  €.13,00.  200.pag
      * Wederoprichting van alle dingen.
      * Gedachten over genezing.
      * Simchat Torah.
      * Geweld in het Oude Testament.
      * De Wapenrusting Gods.
      * Koningschap in de Psalmen.
      * Verwerping en Weerspannigheid.
      * De geest van hysterie.
      * Zo gingen die beiden tezamen.
      * Het Huis van God.
      * Keer terug!
      * Op weg naar de zevende dag.
      * Pasen in profetisch licht.
74. Omsloten door Licht.  €.10,00.  118.pag.
75. Door God gekend. Studies over de Psalmen.  deel 2.  €.13,50.  216.pag.