Dr K.D. Goverts - De raad van God


Dit zijn de geluidsopnamen van de bijbelstudies op zaterdag in "leerhuis" Rotterdam.

Thema: De Raad van God
Aan het begin van alle dingen staat de Raad Gods. Het is een van die fundamenten in de Schrift.
Heel de geschiedenis, heel het begin en het einde, alles is gegrond in de Raad des HEEREN.
Als er geen Raad van God was, zou er geen schepping wezen, geen openbaring, geen verlossing.
Dan zou er geen toekomst zijn. Dan waren we overgeleverd aan de grillen van de dag, aan het lot, het noodlot, de willekeur.
Wat komt er morgen? Geen idee. Dan kan het vriezen en het kan dooien.
Maar Gode zij dank, er is een Raad, die voortgekomen is uit het Hart des Vaders.
God heeft Raad gehouden; Raad des Vredes, zegt de profeet Zacharjah. Raad, vanuit de Vader, samen met de Zoon.
Samen hebben Zij overlegd. De Raad van God: dat is de God die wéét, de God die bedacht heeft wat Hij gaat doen.
Die vanuit het begin het einde bedenkt. Al wat een mens te kennen zoekt aan waarheid en aan zin het ligt vervuld in Uw Geheim, dat einde is en begin.
De Raad des HEEREN, die zal bestaan. Maar d’ altoos wijze Raad des HEEREN houdt eeuwig stand.
Zijn Raad gaat van alpha tot omega, van aleph tot taw. Vanaf de Oorsprong tot over de laatste grens.
Totdat alles zal zijn geschied.

Downloaden Naam Afspelen Totale afspeeltijd
download 2010-01-30
Klaas Goverts
De raad van God
Deel 1
3:18:56
download 2010-02-27
Klaas Goverts
De raad van God
Deel 2
3:26:15
download 2010-03-27
Klaas Goverts
De raad van God
Deel 3
3:29:20
download 2010-05-15
Klaas Goverts
De raad van God
Deel 4
3:16:00
download 2010-06-26
Klaas Goverts
De raad van God
Deel 5
3:27:24