Dr K.D. Goverts - Diversen


Hier zijn diverse geluidsopnamen die her en der van internet gehaald zijn.


Downloaden Naam Afspelen
download
2019-03-17
Micha 7 vs. 18-20


download
2019-02-10
Het huis
Spreuken 9:1


download
2018-12-16
Het Woord van Zijn tong is medicijn


download
2018-11-28
Johannes 21:1 - 3


download
2018-10-07
Want de Vader zelf heeft u lief


download
2018-07-15
De wortels van ons leven


download
2018-03-11
Verbinding


download
2018-01-14
Dragen en gedragen worden
Jesaja 46:3 en 4


download
2017-12-10
God denkt gedachten


download
2017-11-12
1 Samuel 4:1 - 3


download
2017-10-01

God en geweld in de bijbel
Deel 1

download
2017-10-29
God en geweld in de bijbel
Deel 2

download
2017-08-20
Verbondenheid


download
2017-05-21
Hij kent jou


download
2017-04-16
Johannes 20:1-3 en 11-16


download
2017-03-12
Jesaja 59:19


download
2017-02-12
Genesis 3:15


download
2016-12-04
Je mag leven vanuit die schuilplaats


download
2016-10-23
Spreuken 8


download
2016-09-04
Vertel mij toch, waar gij weidt (Hooglied 1:7)


download
2016-03-13
Debora


download
2016-01-10
Het nieuwe Jeruzalem
Deel 1

download
2016-02-10
Het nieuwe Jeruzalem
Deel 2

download
2015-12-17
God en geweld in het oudetestament

download
2015-09-27
Deuteronomium 10:1 - 5


download
2015-08-30
Priesterschap


download
2015-04-25
Herstel van Adam


download
2015-02-15
Bewaren


download
2014-11-23
Ruimte(n) in het koninkrijk van God


download
2014-10-12
De vervallen hut van David


download
2014-09-05
Wie is de messias Jezus


download
2014-08-10
Hanna, genade van God


download
2014-06-05
Wapenrusting van God


download
2014-06-01
Ik zal u grondvesten op saffier (Jesaja 54)


download
2014-05-17
Zegen en vloek


download
2013-12-22
Het priesterschap


download
2013-11-15
Schepping-ballingsschap-verlossing

download
2013-09-08
Je bent een sieraad van God


download
2013-07-07
Jezus haalt je onder het gericht vandaan

download
2013-06-08
De bloeiende staf van Aharon


download
2013-04-21
Het in u geplante woord
(Jac 1 vs. 21)

download
2013-01-27
Christus in u


download
2012-11-18
De reis naar het hart


download
2012-10-11
Zin en priesterschap


download
2010-05-27
de Emmausgangers
Deel 1

download
2010-05-27
de Emmausgangers
Deel 2

download
2009-11-18
Job
Deel 1

download
2009-11-18
Job
Deel 2

download
2009-12-02
Job
Deel 3

download
2009-12-02
Job
Deel 4

download
2009-11-04
Genesis
Deel 1

download
2009-11-04
Genesis
Deel 2

download
2009-10-29
De bruid van God
Deel 1

download
2009-10-29
De bruid van God
Deel 2

download
2009-10-21
De schepping
Deel 1

download
2009-10-21
De schepping
Deel 2

download
2009-10-07
Het scheppingsverhaal
Deel 1

download
2009-10-07
Het scheppingsverhaal
Deel 2

download
2009-03-14
Als God liefde is
Deel 1

download
2009-03-14
Als God liefde is
Deel 2

download
2008-11-20
Wedergeboorte
Deel 1

download
2008-11-20
Wedergeboorte
Deel 2

download
2007-10-18
Simchat thora, vreugde der wet
Deel 1

download
2007-10-18
Simchat thora, vreugde der wet
Deel 2

download
2006-05-18
Het offer van Izaak


download
???
Wederoprichting
Deel 1

download
???
Wederoprichting
Deel 2