Dr K.D. Goverts - Herstel van alle dingen

Dit zijn de geluidsopnamen van de bijbelstudies op zaterdag in "leerhuis" Rotterdam.

Thema: Herstel van alle dingen of: genade in de eindtijd
Waar ligt de grond van het herstel? In Christus zijn alle schatten van wijsheid
en kennnis verborgen. Een terreinverkenning, aan de hand van schepping en
herschepping, de Torah als het Vuur en het Licht, en grondwoorden die ons de
weg wijzen. Uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen.
Wellicht nog enkele aanvullende gedachten vanuit Daniël

Downloaden Naam Afspelen Totale afspeeltijd
download 2016-09-10
Klaas Goverts
Herstel van alle dingen
Deel 1
03:28:47
download 2016-10-22
Klaas Goverts
Herstel van alle dingen
Deel 2
03:23:56
download 2016-12-10
Klaas Goverts
Herstel van alle dingen
Deel 3
3:37:27