Dr K.D. Goverts - Tiqwah - Hoop in tijden van ballingschap

Dit zijn de geluidsopnamen van de online studie

Thema: Tiqwah - Hoop in tijden van ballingschap

Op velerlei wijze verkeren wij in ballingschap in deze tijd.
Daarom een nieuwe serie, met dit thema.

Als het ons vergund wordt, willen wij trachten van
diverse kanten deze grondgedachte in het licht te stellen.
God geeft Psalmen in de nacht, zo horen we in het boek Job.

En als mijn stem is gebroken
mijn adem zonder kracht
het lied op and're lippen
draagt mij dan door de nacht.

En met de woorden van Tom Naastepad:
Een vreemde bodem is de tijd
die van Uw aangezicht ons scheidt
maar midden in dit ballingsoord
verscheen Uw vastberaden Woord.


Downloaden Naam Afspelen Totale afspeeltijd
download 2021-01-24
Klaas Goverts
Tiqwah - Hoop
in tijden van
ballingschap
Studie 1
0:49:54
download 2021-02-05
Klaas Goverts
Tiqwah - Hoop
in tijden van
ballingschap
Studie 2
1:05:22
download 2021-02-14
Klaas Goverts
Tiqwah - Hoop
in tijden van
ballingschap
Studie 3
0:46:29
download 2021-03-11
Klaas Goverts
Tiqwah - Hoop
in tijden van
ballingschap
Studie 4
1:33:48
download 2021-04-02
Klaas Goverts
Tiqwah - Hoop
in tijden van
ballingschap
Studie 5
0:52:28
download 2021-04-09
Klaas Goverts
Tiqwah - Hoop
in tijden van
ballingschap
Studie 6
0:53:20
download 2021-05-05
Klaas Goverts
Tiqwah - Hoop
in tijden van
ballingschap
Studie 7
1:13:27
download 2021-05-22
Klaas Goverts
Tiqwah - Hoop
in tijden van
ballingschap
Studie 8
0:28:06
download 2021-06-12
Klaas Goverts
Tiqwah - Hoop
in tijden van
ballingschap
Studie 9
0:38:41