Dr K.D. Goverts - Koning der volkeren

Dit zijn de geluidsopnamen van de bijbelstudies op zaterdag in "leerhuis" Rotterdam.

Thema: Koning der volkeren
In de Torah en de Propheten wordt veel verteld over de volkeren.
Daar is om te beginnen al de volkerentabel in Genesis 10.
En in het boek Openbaring spelen de volken eveneens een voorname rol.
Daarom een terreinverkenning, een rondreis langs verscheidene teksten.

Downloaden Naam Afspelen Totale afspeeltijd
download 2016-01-30
Klaas Goverts
Koning der volkeren
Deel 1
3:34:11
download 2016-03-05
Klaas Goverts
Koning der volkeren
Deel 2
3:29:10
download 2016-04-30
Klaas Goverts
Koning der volkeren
Deel 3
3:30:29
download 2016-6-11
Klaas Goverts
Koning der volkeren
Deel 4
3:25:22