Dr K.D. Goverts - Wegen naar het hart van God

Dit zijn de geluidsopnamen van de bijbelstudies op zaterdag in "leerhuis" Rotterdam. (Oranjekerk, Rozenlaan 20, Rotterdam, 10:30 - 15:00)

Thema: Wegen naar het hart van God

Eenmaal is alles begonnen vanuit het Hart: het Hart van de Eeuwige.
Heel de kosmos, hemelen en aarde, sterren en planeten, voortgekomen uit het Hart van de eeuwige Liefde.
Een mens, bedacht, ontloken, uit een Gedachte, goddelijke Gedachte.
Deze Meester, Herder, Vader gaat op weg, om zijn mensen terug te vinden.
Welke wegen, welke paden? De aloude paden zijn de Zijne, zegt een profetische stem.
Op welke wegen, op welke paden neemt Hij ons mee?
Op welk spoor zet de eeuwige Christus, de eeuwige Geest ons?
Genezing voor een mensenhart dat brak.

Downloaden Naam Afspelen Totale afspeeltijd
download 2019-02-23
Klaas Goverts
Wegen naar het hart van God
Studie 1
3:17:43
download 2019-04-06
Klaas Goverts
Wegen naar het hart van God
Studie 2
3:15:45
download 2019-06-15
Klaas Goverts
Wegen naar het hart van God
Studie 3
3:20:03